En avlysning av eleveksamener vil gi bedre grunnlag for å gi god opplæring og sikre et godt grunnlag for standpunktkarakterer
Bjørn Arild Gram

Onsdag 27. januar møtte KS og skoleorganisasjonene kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby for å diskutere avvikling av eksamen våren 2021. KS har over tid diskutert spørsmålet om eksamen med mange kommuner og alle fylkene.  

Kommunesektoren ønsker avlysning 
-Vi har fått mange tilbakemeldinger som er tilnærmet samstemte om at eleveksamen både i videregående skole og grunnskole bør avlyses denne våren. En avlysning av eleveksamener vil gi bedre grunnlag for å gi god opplæring og sikre et godt grunnlag for standpunktkarakterer, sier Bjørn Arild Gram.  

Elevene er i ulik grad rammet av pandemien og smitteverntiltakene. Det har ført til at elever i ulike deler av landet ikke har fått et likeverdig opplæringstilbud som grunnlag for årets eksamen. Også kommuner som har hatt lite smitte, og som mener eksamen kunne gjennomføres for deres del slik situasjonen er nå, peker likevel på at dette vil være urettferdig.  

-Det er også økt risiko knyttet til praktisk gjennomføring av eksamen fordi smittesituasjonen nå er mer uforutsigbar, noe som blant annet øker sannsynligheten for at eksamen ikke kan avvikles som følge av lokal nedstenging, sier Gram.  

Privatisteksamen bør gjennomføres 
KS mener samtidig at eksamen for privatister bør gjennomføres, slik at elever som av ulike grunner har behov for det kan gjennomføre opplæring som gir dem mulighet for å komme videre i opplæringsløpet.  Det vil da omfatte både skriftlig, muntlig og muntlig- praktisk eksamen for dem.