Braille mistet synet i en ulykke da han var tre år gammel. På den tiden leste blinde opphøyde, latinske bokstaver. Det gikk svært langsomt å lese og det var komplisert å få frem slik tekst. Louis Braille begynte arbeidet med bokstaver som kunne føles, og benyttet nagler med runde hoder til sine forsøk. Han var 16 år da han hadde sitt skriftsystem ferdig.

I anledning den internasjonale braille-dagen har Blindeforbundet laget en skolepakke. Pakken inneholder én plakat til klasserommet, 30 alfabeter i punktskrift, fire pakker med åtte kort med setninger med positive budskap i punktskrift og et ark med fasit.

Lenkeblokk Icon Bestill skolepakken fra Blindeforbundet her

Punktskrift i dag

Ved hjelp av PC/Mac – og en "leselist" som oversetter teksten på skjermen til punktskrift, kan blinde og sterkt svaksynte lese. På leselisten går punktene opp og ned etter hvilke kombinasjoner som er nødvendige for å få de korrekte bokstavene.

Før dataalderen var synshemmede avhengige av å få trykt tekst i punktskrift for å kunne lese den med fingrene. Med datamaskin, smarttelefon og nettbrett er det mulig å lese informasjon fra internett eller skannet tekst, samt å sende/motta e-post. Grafiske fremstillinger som bilder, Pdf-er og illustrasjoner kan ikke leselisten oversette til punktskrift. Ved hjelp av spesielle dataprogrammer og en egen punktskriftprinter, kan tekst skrives ut i punktskrift på ark.

Visste du at

  • Braille tar mye plass på en side? Derfor er braille-bøker mye større enn tradisjonelle trykkbøker. For eksempel er boken «Tørst» av Jo Nesbø på 522 sider i vanlig trykk. I punktskrift er den derimot på 1318-A4 sider fordelt på 19 bind. Det må brukes ekstra tykt papir slik at en kan føle bokstavene. I tillegg har en A4-side bare plass til ca. 28 punktskriftlinjer, mens det går minst 50 linjer i vanlig skrift på en A4-side. Med dagens teknologi kan punktskrift-skrivere prege tekst på begge sider av et ark.

  • Siden 1909 har Norges Blindeforbund drevet sitt eget trykkeri for punktskrift i Bergen? Trykkeriet driver punktskrift-produksjon både for private og det offentlige.

  • Det er et krav fra EU om at medisinprodusenter må trykke informasjon i punktskrift på medisinpakker? Et annet eksempel på blindeskrift i hverdagen kan være knappene i heiser. Blindeforbundet anbefaler at heiser i alle nye bygg merkes med punktskrift, da det er enklere å lese av en blind, sammenlignet med taktile bokstaver. Dette er nettopp fordi tall i punktskrift passer akkurat til en fingertupp.

  • Skoler som har elever som er sterkt svaksynte/blinde kan kontakte Statped eller Blindeforbundet for å motta Lego Braille Bricks som eleven kan bruke for å lære seg braille?

  • En kan få strikkeoppskrifter og musikknoter i punktskrift?