I et fokusgruppeintervju med ungdom i alderen 22 - 26 år trakk ungdommene frem tre hoved­forklaringer på hva som var avgjørende for å klare seg i overgangs­fasen (Bakketeig & Mathisen 2008a). Ungdommene pekte på betydningen av egen vilje og tro på mulighetene. I tillegg trakk de frem følgende:

  • Et sterkt ønske om ikke å bli som foreldre eller venner som hadde havnet på kjøret.
  • Å ha en kjæreste eller en person å se opp til.
  • Stolthet over å være selvstendig.

Å ha tro på fremtiden

I flere studier formidler unge med barnevernsbakgrunn en optimistisk tro på fremtiden.

I intervju med ungdom kommer det frem forskjellig motivasjon og ulik tro på egne fremtids­muligheter. Kristian på 16 år sier at han plutselig fant ut at alt han likte var fra Japan. Det har gitt han en motivasjon for å jobbe med skole og studere slik at han kan dra til Japan. Jeanette på 18 år, som nettopp har flyttet for seg selv forteller at hun tar en dag av gangen når hun blir spurt om sine fremtidsplaner: Få meg jobb og klare å komme igjennom hverdagen uten at det skal være så ille (Jansen og Andenæs 2013:72-73)

Disse forskjellige opplevelsene gir eksempler på betydningen av ungdommenes egne ønske, fremtidsdrømmer og håp. For å få kjennskap til deres tanker og drømmer trenger ungdommene at voksne har tid til dem slik Roger, som har bodd i fosterhjem, setter ord på:

Roger: De [barneverntjenesten]burde ha en spesialist som klarer å lytte til folk, og som klarer å finne ut hva de trenger av hjelp for å fungere. Det er det eneste som trengs. Det er ikke så mye mer. Det handler om små behov, de må ikke bare gi meg penger og så si ha det bra. (…) De som skal jobbe med ungdom, må ha tid, ikke ha en travel jobb ved siden av Oterholm, 2015:262
Lenkeblokk Icon Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år

I rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år blir behovet for å gi ungdommene tid til å få større klarhet i sine egne ønsker understreket. De som har ansvar for ungdommene bør bidra til å oppmuntre ungdom til å gjøre en innsats for å realisere egne ønsker.

Spørsmål til praksis

  • Hvordan etterspør vi ungdommenes egne ønsker og drømmer om fremtiden?
  • Hvordan støtter vi ungdommene i å se egne ressurser?
  • Hvordan legger vi til rette for hverdagssamtaler med ungdommene?

Spørsmål til refleksjon

  • Hvilken betydning gir vi ungdommenes egne ønsker og drømmer i utvikling av tiltak?