Landsforeningen for barnevernsbarn 10 bud for framtidas ettervern

1.  Må sikres gjennom lovfestet rett til ettervern
2.  Må innebære likt ettervernstilbud, uavhengig av bosted
3.  Må innebære tidlig planlegging
4.  Må være tilpasset den enkeltes behov
5.  Må være helhetlig
6.  Må baseres på gode og stabile relasjoner
7.  Må gi rom til å prøve, men også rom til å feile
8.  Må være basert på kompetanse om overgangen til voksenlivet
9.  Må ta høyde for at god hjelp er mer en tiltak
10. Å satse på ettervern er å satse på framtida!  

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (2016) forslår i forslag til ny barnevernslov at unge skal ha rett på ettervern fra og med 18 til og med 23 år så lenge de selv ikke ber om at ettervernet avsluttes. Det skal også være mulighet til å angre hvis en takker nei. Ettervernet skal planlegges i god tid.