Nettsidene er laget av VID vitenskapelige høgskole på oppdrag fra KS. Innholdet i nettsidene bygger på aktuell forskning, erfaringer fra ansatte i barneverntjenestene og på NAV-kontor, og fra representanter fra Landsforeningen for barnevernsbarn.

Å sikre en god overgang til voksenlivet

Nettsidene skal være et verktøy for kommunene i utviklingen av barneverntjenesten og NAV-kontoret, slik at tjenestene sammen og hver for seg, best mulig kan ivareta barnevernsungdoms behov for støtte i deres overgang til voksentilværelsen.

Kommuner er ulike og tjenestene er ulikt organisert. Likevel er noen temaer og områder aktuelle på tvers av disse forskjellene. Disse er utgangspunktet for nettsidenes oppbygning.

Til hvert tema er det korte introduksjoner, lenker og spørsmål som skal bidra til refleksjon.  Enkelte temaer er relevante i flere sammenhenger og blir derfor behandlet flere steder. Det er derfor ikke nødvendig å lese alle nettsidene i sammenheng.

Nettsidene er ment som et fleksibelt verktøy.  De kan brukes som inspirasjon til fagutvikling i barneverntjenesten og på NAV-kontoret hver for seg, og på tvers av tjenestene. Gjennom å få innblikk i andre kommuners praksis tydeliggjøres egen praksis samtidig som det kan gi ideer til videreutvikling. Nettsidene kan også være en hjelp for den enkelte saksbehandler i tilrettelegging og utforming av det konkrete tjenestetilbudet.

Kunnskapsgrunnlaget

Innholdet bygger på et sammensatt kunnskapsgrunnlag:

  • en oppsummering av relevant forskningskunnskap
  • et erfaringsseminar med fem kommuner som har særlig fokus på arbeid med målgruppen
  • møter med ansatte i barneverntjenesten og på NAV-kontor i 10 ulike kommuner
  • representanter fra Landsforeningen for barnevernsbarn
  • intervju med ungdom

Prosjektet er utført av Ingri-Hanne Brænne Bennwik, Hanne Maria Bingen, Elisabeth Brodtkorb, Mari Dalen Herland, Ellen Luckman og Inger Oterholm (prosjektleder) ved VID vitenskapelige høgskole. KS´ rådmannsutvalg i Finnmark har vært referansegruppe.

Lenkeblokk Icon Les prosjektrapporten her

VID vitenskapelige høgskole og KS takker alle som har bidratt med erfaringer, tid og engasjement slik at ungdom med barnevernsbakgrunn skal få best mulig støtte i overgangen til voksenlivet!