Det eksisterer lite forskning som fokuserer spesielt på den kommunale oppfølgingen av unge med barnevernserfaring i overgangen til voksenlivet i Norge. Vi har derfor sett det som ønskelig å koble et litteratursøk i vitenskapelige databaser med en systematisering av praksiserfaringer. 

Lenkeblokk Icon Les mer i kunnskapsoppsummeringen her (bokmål) Lenkeblokk Icon Les mer i kunnskapsoppsummeringen her (nynorsk) Lenkeblokk Icon NAV-kontoret og den kommunale barneverntjenestens oppfølging av unge med barnevernserfaring