Her tematiseres vurderinger og arbeid knyttet til overgang fra hjelpe- og omsorgstiltak til ettervern, eventuell samarbeid mellom barneverntjeneste og NAV-kontor eller overføring til NAV-kontoret og avslutning av ettervern.  Et viktig spørsmål å stille seg er om ungdommene får den støtten de har behov for i overgangen til voksenlivet.

I filmen møter vi Astrid som er 20 år. Hun forteller om da hun bodde i fosterhjem og tiden etter at hun har flyttet ut. Filmen reiser noen dilemmaer og spørsmål som kan oppstå når ungdom selv ikke ser behov for støtte i overgangen til voksenlivet, og etter hvert angrer på det. Filmen kan brukes som introduksjon til en diskusjon om ettervern og samarbeidet mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret.

Spørsmål til refleksjon om filmen

  • Hvordan motiverer vi ungdom for ettervern?
  • Hvordan ville vi møtt Astrid hvis hun kom tilbake til barneverntjenesten og ba om ettervern?
  • Hvordan ville samarbeidet mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret vært organisert i vår kommune med en ungdom i en lignende situasjon?