Digitalt frokostmøte 23. november kl. 08.00 - 09.45

0-24-samarbeidet i staten, og med KS som partner, hadde som mål å gi barn, unge og familier tidligere og mer samordnet støtte. Derfor ble det blant annet satt i verk en pilot for programfinansiering i flere kommuner. Flere mindre tilskuddsposter ble slått sammen til en samlet tilskuddspott som kommunene kunne bruke til å finansiere et mer helhetlige tilbud til barn, unge og familier, på tvers av sektorer.

Programfinansiering gir kommunene større handlingsrom og mer tillit, og reduserer byråkrati knyttet til søknader og rapportering.   

På dette frokostmøtet presenteres konkrete tiltak som er iverksatt gjennom piloten, og andre tiltak som bidrar til et sterkere lag rundt barn og unge. Hvilke erfaringer har kommunene, og hvordan kan vi lykkes enda bedre med tidlig og samordnet innsats? 

Se frokostmøtet her: 

Innledninger fra kommuner  

«Utfordringene sett fra kommunerepresentant i BarnUng21-arbeidet», ved Christer Best Gulbrandsen, direktør medborgerskap, Asker kommune. 

«Sammen om barnet, en strategi for helhetlige tilbud til barn og unge», ved Laila Durrani, kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Aurskog-Høland kommune.  

«Pilot for programfinansiering, hvilke muligheter det har gitt oss i Trondheim kommune», ved Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune. 

«Statsforvalterens erfaring med programfinansiering», ved Frode Kvittem, direktør for oppvekstavdelingen, Statsforvalteren i Trøndelag. 

Rikspolitisk panel

Vi har også invitert stortingsrepresentanter og andre politikere til en samtale om hvordan nasjonale myndigheter bedre kan legge til rette for tidligere og mer samordnet innsats for barn og familier, særlig for dem som lever i utsatte situasjoner. Kan mer tillit til kommunale tjenester gi bedre tilbud til barn og unge?  

Elise Waagen, andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen (Arbeiderpartiet)
Jan Tore Sanner, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen (Høyre)
Kathy Lie, medlem i Familie- og kulturkomiteen (Sosialistisk Venstreparti)
Ida Lindtveit Røse, sentralstyremedlem (Kristelig folkeparti)