Bufdir har sendt e-post til alle som arbeider med foreldre og barn i kommunene – kommunedirektører, oppvekstsjefer, ledere og ansatte. Den inneholder informasjon om en ny nettside med oversikt over foreldrestøttende tiltak, og en kort film om problemstillingen.

Filmene er tilpasset hver enkelt kommune. Se et eksempel her:

Lenkeblokk Icon Se film fra Bufdirs kampanje her Lenkeblokk Icon Her er nettsiden med oversikt over foreldrestøttende tiltak

Bufdir understreker at hensikten med nettsiden ikke er å fortelle hvilke tiltak en kommune skal tilby, men å gjøre det enklere å vite hva man kan velge. Nettsiden skal gi faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester.

Ulike typer foreldrestøtte

Med foreldrestøtte menes alle typer støtte som kan bistå foreldre i foreldrerollen. Det kan være støtte fra egen familie og uformelle nettverk, eller råd og veiledning i offentlig, frivillig og privat regi.

Alle foreldre kan få støtte, og det tilbys til foreldre som av ulike årsaker har særlige utfordringer. Hensikten er å styrke relasjonen mellom foreldrene, mellom foreldrene og barna og å styrke omsorgsbetingelsene for barns oppvekst.

Forebygging lønner seg

Barnevernsreformen – eller oppvekstreformen, som den også kalles – gir kommunene et større ansvar og tar sikte på å vri innsatsen mer mot forebygging. Forebygging og tiltak som settes inn i tidlig alder, reduserer både skadevirkningene hos barna og behovet for inngripende tiltak utenfor hjemmet senere. Dette er også samfunnsøkonomisk lønnsomt.