Politikerne ønsker å være gode ledere for barneverntjenesten. Men mange politikere merker at de trenger mer kunnskap.
Gunn Marit Helgesen

Debatten under årets Arendalsuke ble innledet med åpningsinnlegg av Helgesen før det kom engasjerte innspill fra barneombud Inga Bejer Engh, statssekretær Jorunn Hallaråker og Vilde Adolfsen, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn.

Gunn Marit Helgesen poengterte at barneverntjenesten er avhengig av gode eiere, både nasjonalt og lokalt. På lokalt nivå forutsetter et godt eierskap at politikerne har kunnskap om tjenesten og forståelse for hva som er det politiske handlingsrommet.

KS ser det som viktig at både ansvaret for og styringen av den kommunale barneverntjeneste blir styrket i forslaget til ny barnevernslov. Et sterkt lokalpolitisk eierskap vil bli særlig viktig når kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet fra 2022.

Som kommunenes interesseorganisasjon erfarer KS at politikerne ønsker å være gode ledere for barneverntjenesten. Men mange politikere merker at de trenger mer kunnskap. De kan også være usikre på hvilken informasjon de kan etterspørre, og hvordan de kan bruke den strategisk. Dette er i ferd med å endres, sa Helgesen.  

KS har de siste fire årene lagt til rette for et styrket lokalpolitisk eierskap gjennom kommunenettverk, kalt KS Barnevernløft. Der har både politisk og administrativ toppledelse sammen med barnevernledere satt barnevernet skikkelig på den politiske dagsorden. Dette har bidratt til at politikerne har fått mer kunnskap om barneverntjenesten, og økt innsikt i sitt politiske handlingsrom.

Barneombud Inga Bejer Engh hadde et engasjert innlegg etter Helgesens innledning. Så fulgte statssekretær Jorunn Hallaråker og Vilde Adolfsen, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn, med sine innlegg før debatten.

I den påfølgende debatten ga Lise Selnes, ordfører i Nord-Odal kommune og deltaker i KS Barnevernløft, uttrykk for at hun nå hadde fått en bedre kunnskapsplattform til å stille spørsmål og til å be om resultater. Særlig nyttig hadde det vært at barnevernleder selv hadde informert om barneverntjenesten og svart på spørsmål fra politikerne.

Nina Jentoft, bystyremedlem i Arendal kommune fortalte om hvordan politikerne hadde ledet en styringsgruppe for evaluering og utvikling av barneverntjenesten i Arendal, daa den hadde vært inne i en vanskelig periode. Hun poengterte at politikere generelt har mye kunnskap om barnehage og skole, men betydelig mindre om barnevernet. I styringsgruppen hadde hun fått anledning til å få informasjon direkte fra tjenesten. De hadde nylig brukt sitt politiske handlingsrom til å øke antall stillingshjemler i barneverntjenesten.

De øvrige debattdeltakerne, ordfører Trude Andresen i Øvre Eiker og Jan-Erik Norder, kommunalsjef i Larvik kommune, beskrev hvordan de som administrative ledere tilrettela for informasjonsflyt til politikerne. Det samme gjorde barnevernleder Aina Isaksen i Tromsø og barnevernleder Bjarte Gangeskar i Eid. De pekte på hva som var viktig å vektlegge og synliggjøre for politikerne for at de skulle ha et godt beslutningsgrunnlag både når det tok beslutninger som omhandlet barneverntjenesten og når de så på de samlede tjenester for barn og unge i sine respektive kommuner.

Arrangementet var godt besøkt, i likhet med andre barnevernarrangement i Arendal.