OBS! Ny versjon av beregningsmodellen i Excel-format er oppdatert 28.06.2024. 

Vi anbefaler alle kommuner å legge denne til grunn da det er endringer i regelverket for beregning av tilskudd.

Vi anbefaler også følgende: 

  • Regnearket legges ved vedtakene eller sendes separat til barnehagene i Excel-format, slik at beregningene enkelt kan kontrolleres.
  • For å sikre gode nøkkeltall, er det viktig at opplysninger om årsverk i kommunale barnehager legges inn i årsmeldingsfanene. Disse benyttes også til beregning av «taket» for ekstra tilskudd til pensjon for private barnehager.
  • Fra 2024 skal pensjonspåslaget være likt for alle private barnehager. Derfor er egen kolonne for enkeltstående barnehager fjernet i år.

Med veilederen og tilhørende regneark ønsker vi å legge til rette for korrekte og godt dokumenterte beregninger av tilskudd til private barnehager. Både PBL og KS oppfordrer kommunene til å benytte den regnearkmodellen som er laget.

Veilederen viser hvordan beregningen kan gjøres i tråd med gjeldende regelverk på en etterprøvbar måte. Med dette ønsker KS og PBL å bidra til at tilskuddsforvaltningen blir enklere og mer gjennomsiktig for både kommunene og de private barnehagene.