Dialogmodellen er et resultat av prosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i skolen - Dialogmodellen».

Lenkeblokk Icon Se presentasjonen av dialogverktøyet her

Modellen retter seg mot 1. – 10. skoletrinn og professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder har ledet prosjektet. Systematisk forebyggende arbeid mot mobbing i skolen er viktig for KS. Foreldrene er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet og elevmedvirkning er sentralt. Vi er derfor glade for å ha bidratt med betydelige midler til et forsknings- og utviklingsarbeid som resulterer i en gratis og åpent tilgjengelig forskningsbasert modell som kan bidra til økt samarbeid mellom elever, foreldre og skole i arbeidet mot mobbing.

9.30 Velkommen ved KS' styreleder Gunn Marit Helgesen 

9.40   Kunnskapsminister Tonje Brenna mottar rapporten, åpner nettsted og kommenterer

9.50  Presentasjon av forskningsarbeidet, dialogmodellen og nettstedet v/professor Ingrid Lund m.fl.

10.50  Avslutning og takk for i dag