Å utvikle framtidsbilder

Å utvikle framtidsbilder innebærer en prosess for å avklare verdier og prioritering, identifisere trender og trusler og knytte dette til kommunens og fylkeskommunens eksisterende kunnskapsgrunnlag. Prosessen hjelper kommunen og fylkeskommunen med å utvikle tjenester for framtida og å identifisere kjennetegn som møter både trender og trusler. Prosessen forutsetter et godt kunnskapsgrunnlag om barn og unge, kunnskap om hvordan tjenestene fungerer i dag, en åpen og nysgjerrig holdning til hva som kan gjøres annerledes og til hvem som kan involveres i arbeidet.

Til refleksjon:

  • Hvilken tilstand ønsker vi i vår kommune og fylkeskommune?
  • Hvilke mål og ambisjoner har vi?
  • Hvilke framtidsbilder ser vi for oss?
  • Hvilke kjennetegn skal vi se etter?

Dialog og samskaping – et mangfold av aktører

Framtida skapes gjennom nye former for dialoger både internt i egen organisasjon og med eksterne samarbeidspartnere. En slik dialog vil gi flere perspektiver og muligheter for nye handlinger. 

Fag- og profesjonsfellesskap er viktig for endrings- og utviklingsarbeid

I dialogen med de ulike aktørene er medarbeiderne en viktig stemme, både med sin profesjonskunnskap, sin erfaring og sin nærhet til barn og unge i kommunen.

Er vi på rett vei?

Når det er utviklet framtidsbilder, må kommunen og fylkeskommunen avklare hvordan de skal vurdere om de er på rett vei. En del av utviklingsarbeidet blir å utvikle kjennetegn som det kan reflekteres over i forkant og underveis. Dette er en støtte til kommunens og fylkeskommunens eget kvalitetsutviklingsarbeid og ses i sammenheng med neste kategori«Hvordan kommer vi dit vi vil?».