SSBs sider om taksonomien

Lenkeblokk Icon Taksonomi

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har KS utviklet en klassifiseringsmodell – en taksonomi – som gjør det enklere for kommuner, fylkeskommuner og andre å måle egen innsats i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

- Vi har ikke laget nye indikatorer, det er et for stort arbeid som krever forskning og som trolig ikke er nødvendig. Vi har prøvd å finne de indikatorene og de settene som kan være gode for å måle bærekraft, og så sortere dem etter en modell som SSB har laget, forklarer Anne Romsaas ved område for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Hva gjør modellen

Taksonomien er et verktøy for å systematisere indikatorer og indikatorsett som kan benyttes til å måle bærekraft slik at det blir tydeligere hva de ulike settene faktisk måler, og hvor gode de er til å måle bærekraft på ulike nivåer. Modellen tar utgangspunkt i medlemmenes, kommunenes, ønske om å være særlig egnet til å vurdere og sortere indikatorer på regionalt og lokalt nivå i tråd med kommunenes behov. Den er utformet generisk og med vekt på å identifisere de dimensjoner ved en indikator som er nødvendig å avklare for alle bruksmåter, uavhengig av geografisk nivå. . På det mest fingranulerte nivået er derfor taksonomien skreddersydd for et lokalt perspektiv, men oppbyggingen på høyere nivåer vil være godt egnet som et utgangspunkt også for andre bruksområder og geografiske nivåer, det være seg nasjonale og globale. 

Ikke EUs taksonomi

Denne taksonomien må ikke forveksles med den mye omtalte EUs taksonomi for bærekraftige finansaktiviteter i EUs Green Deal. Den er et regelverk for bærekraftige finansaktiviteter og skal gi en felles europeisk definisjon av hva som er bærekraftige investeringer.

Taksonomien raskt forklart

Du kan last ned en stor versjon av bilde under som du kan zoome inn og ut i.

Lenkeblokk Icon Taksonomien forklart i sammenheng (kilde: SSB)