Årets vårsamling var viet til temaer rundt kommunestyre- og fylkestingvalg, og hvordan administrasjon og politikere kan få til god samhandling rundt det viktige bærekraftsarbeidet. Vi hade flere innledere som kastet lys på tematikken på forskjellig vis, og vi hadde satt av god tid til diskusjon, samarbeid og utveksling.

26. april gikk the NorthWest Conference av stabelen. Mer informasjon om NWC finner du HER.

Presentasjoner fra nettverkssamlingen (pdf)

Bærekraft som en transformasjonsutfordring: Ferske forskningsfunn og anbefalinger

Politisk vilje til bærekraft: Hva gjør KS, og hvordan jobber vi interessepolitisk med dette?

Samskaping politikk administrasjon i strategiske planprosesser