Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF) er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet for en bærekraftig utvikling globalt.

KS inngår i Norges delegasjon til FN-toppmøtet sammen med representanter fra sivilt samfunn, privat sektor, akademia og interesseorganisasjoner, berørte departementer og FN-delegasjonen i New York. Delegasjonen ledes av Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Hovedtema for årets toppmøte er «Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels».

I år gjennomgås mål 6 om rent vann og sanitære forhold, mål 7 om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris, mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, og mål 17 om samarbeid for å nå målene.

Taler på Norges vegne i FN

På toppmøtets andre dag holdt Gunn Marit Helgesen Norges innlegg under hovedprogrammets del «Transformation from the ground up: Acting at local level».

Helgesen viste til det høye engasjementet i kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene, og behovet for å styrke involvering og samarbeid i arbeidet fremover. Helgesen viste også til verdien av å gjennomføre lokale og regionale kartlegginger av bærekraftsarbeidet, slik KS gjorde i vår Voluntary Subnational Review (VSR) (PDF) i 2021, og at nasjonale myndigheter inkluderer disse i sine frivillige rapporteringer til FN.

Da Norge rapporterte til FN i 2021 var det med et eget kapittel viet kommunesektorens innsats i bærekraftsarbeidet.

Helgesen omtalte også det pågående nordiske kartleggingssamarbeidet, som vil resultere i en felles nordisk frivillig rapportering til FN i 2024. De nordiske kommuneorganisasjonene jobber nå sammen for å lage en felles kartlegging av kommunesektorens arbeid på tvers av Norden som skal inngå i denne rapporten.

- Vi må akselerere arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030, derfor samarbeider KS med våre nordiske søsterorganisasjoner om å lage en felles nordisk VSR, sier Helgesen. 

Representerer også europeisk kommunesektor

Gunn Marit Helgesen deltar også på årets toppmøte i kraft av rollen som president i CEMR – The Council of European Municipalities and Regions.

Under toppmøtet ble det arrangert egne sidearrangementer for lokale og regionale myndigheter; Local and Regional Forum on the 2030 Agenda 12. juli og Local and Regional Day 13. juli, der Helgesen hadde både innlegg og ledet debatter om europeisk kommunesektors implementering av bærekraftsmålene.

For videre lesning og referanser

Under disse sidearrangementene ble det lagt frem to rapporter som dokumenterer bærekraftsarbeidet i Europa og globalt med mye interessant stoff for norsk kommunesektor. Klikk på lenkene under for mer.