I 2021 arrangerte den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio en webinarserie om Agenda 2030 på lokalt nivå. Det var stor oppslutning om disse webinarene. Det er derfor besluttet å videreføre serien med tre nye webinarer i februar og mars neste år.

Webinarene retter seg mot alle som arbeider med FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt i de nordiske landene. Fokus vil være på praktisk erfaringsutveksling. Tidspunkt og temaer for de kommende webinarene vil være:

  • 3 February 2022 - Steering towards a sustainable future: How to integrate SDGs and navigate goal conflicts at the local level
  • 16 February 2022 - Reporting on SDGs: How to develop meaningful indicators and strengthen Nordic collaboration
  • 2 March 2022 - The missing multiplier: How to use public procurement for more sustainable Nordic municipalities?

Nordregio er Nordisk Ministerråds forskningsinstitusjon for regionalpolitikk. Nærmere informasjon om påmelding og program vil følge rett over nyttår. Følg med på Nordregios hjemmesider.