Verkstedet retter seg mot alle som arbeider med FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå i de nordiske landene. Fokus vil være på praktisk erfaringsutveksling og etablering av kontakter for samarbeid på tvers av de nordiske landene. Arrangør er Nordregio i samarbeid med KS og de andre nordiske kommuneorganisasjonene.

Arrangementet som holdes fra lunsj til lunsj er gratis, og med mulighet for å søke arrangøren om reisestøtte. Påmeldingsfristen er satt til 26. september. Deltakelsen er begrenset, og det lønner seg å være tidlig ute med registrering.

Nærmere informasjon om påmelding og program finner du HER. Ved påmelding kan du gi forslag til temaer og eksempler som kan være en del av verkstedet.

Her er det mulighet til å vise frem gode eksempler fra norske kommuner og fylkeskommuner og knytte kontakter med nordiske kollegaer.

Nordregio er Nordisk Ministerråds forskningsinstitusjon for regionalpolitikk.