Nordic Edge Expo er en spennende møteplass for kommuner som er opptatt av å skape framtidas smarte og bærekraftige samfunn i samarbeid med andre.

Anne Romsaas, Fagsjef FNs bærekraftsmål i KS

Les mer om Nordic Edge her

Lenkeblokk Icon https://nordicedge.org/

KS og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Stavanger 10. og 11. mai.

Nordic Edge Expo er den viktigste møteplassen for nordiske byer og kommuner med smartby-ambisjoner. Her møter offentlig sektor det private næringsliv og organisasjoner for å dele erfaringer, diskutere utfordringer og presentere løsninger.

Kommuner og fylkeskommuner får 40 prosent rabatt på billetten på deltakelse på hele konferansen.

Lenkeblokk Icon Les mer om konferansen og programmet her:

From Awareness to Action

Innbyggere fra både store byer og små lokalsamfunn har alle de samme grunnleggende behovene. Vi ønsker å leve i bærekraftige og grønne samfunn, hvor barn kan vokse opp og få en trygg og sikker fremtid. Dette forplikter oss alle. Hvordan kan vi sammen bidra til det grønne skiftet – og sikre at alle er inkludert? Vi har nok av gode tanker og idéer. Nå trenger vi handling!

Må handle nå

Skal vi klare å nå målet om klimanøytrale byer innen 2030 må vi handle nå. Hvordan kan vi sammen utvikle grønnere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn?

Internasjonale medarrangører vil dele kunnskap og diskutere emner som:

Fremtidens byutvikling, EUs Green Deal, EU-klimanøytrale byer innen 2030, Hverdagsliv - byer for og av mennesker. Innbyggernes velferd, Nordisk samarbeid, FNs bærekraftsmål,  Energikrise, Mobilitet, Innovative anskaffelser og grønn industriutvikling. 

Registrering til årets konferanse:

  • Billetter 10.-11. mai:klikk her
  • Registrering til workshops 11.mai:klikk her
  • Informasjon om sidekonferanser (noen krever registrering):klikk her