I samarbeid med KS og de andre nordiske kommuneorganisasjonene arrangerte Nordregio i vinter en serie med seks webinarer om hvordan bærekraftsmålene kan nås og måles på lokalt nivå. Suksesshistorier fra hele Norden ble presentert. Nå foreligger rapporten fra webinarserien: Agenda 2030. How to reach the goals and measure success at the local level.

Temamessig dekket webinarserien alle de 17 målene. Eksempler fra fire norske kommuner ble presentert, og er også omtalt i rapporten:

  • Oslo kommune – Klimabudsjettering
  • Arendal kommune – Med Hjerte for Arendal, om innbyggerinvolvering og samarbeid med sivilsamfunnet
  • Øyer kommune – Innovative anskaffelser
  • Kristiansund kommune – Måloppnåelse og evaluering

Med sin nye nettside tar Nordregio sikte på å gi en samlet oversikt over alle sine aktuelle rapporter og arrangementer om arbeidet med Agenda 2030 i Norden. Nettsiden inneholder også lenker til KS og de andre nordiske kommuneorganisasjonene. Nordregio planlegger å tilby en ny webinarserie om lokal innsats i Norden for bærekraftig utvikling.

På oppdrag fra KS publiserte Nordregio i april rapporten "Localising the Sustanaible Development Goals in Europe: Perspectives for the North", med kartlegging av nordiske og europeiske initiativ som er relevante for kommuner og fylkeskommuner å kjenne til i arbeidet med FNs bærekraftsmål.