- Å jobbe i nettverk og se målene i sammenheng, gir resultater, sier Anne Romsaas, bærekraftansvarlig i KS. Hun forteller at arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, er helt avhengig av at kommunene gjør sin del av jobben.

Anne Romsaas ble intervjuet av et bilag til Aftenposten. Les intervjuet her

Kommunene kjøper inn varer og tjenester for om lag 200 milliarder kroner årlig.

– Å bruke denne innkjøpsmakten strategisk med mål om bærekraftige løsninger, har et stort potensial, sier Romsaas.

Nullutslipp

I samme næringsbilag kan du også lese om Asker kommunes arbeid for nullutslipp her

Både Asker kommune og flere andre er deltakere i KS-ledete Bærekraftsnettverket som har måndelige sendinger. Du kan følge dem her.