Ved meklingsfristens utløp ved midnatt onsdag kveld var det klart at KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune sier ja til løsningsforslaget fra mekleren. Legeforeningen, som er med i Akademikerne, har imidlertid valgt å si nei til meklerens forslag. Akademikerne kommune og KS har vært i mekling siden 23. september. 

- Vi er selvsagt tilfreds med at meklingen har ført frem til den samme løsning med Akademikerne kommune som forhandlingsløsningen med de tre største forhandlingssammenslutningene, LO kommune, Unio og YS kommune. Partene har tatt ansvar i en svært krevende situasjon for Norge og norske kommuner og fylkeskommuner, preget av økonomisk usikkerhet som følge av den pågående pandemien. Og så er det beklagelig og skuffende at Legeforeningen ikke ville være med på løsningen, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Legevakt

- Vi har stått på for å sikre at alle innbyggerne i Norge skal ha tilgang på legevakttjenester, og vi har hele tiden vært tydelig på at KS verken har mandat eller mulighet til å inngå en avtale som kan føre til at mange innbyggere i Norge kan stå uten legevakt. Vi er enig med Legeforeningen i at noen fastleger har for stor vaktbelastning, og vi har i løpet av meklingen foreslått en rekke tiltak for å redusere denne. Alle forslag er avvist av Legeforeningen, sier Gangsø. 

Han understreker at KS er enig med Legeforeningen om at det haster å få til en løsning for fastlegeordningen. En bærekraftig og langsiktig løsning må imidlertid arbeides fram i et samarbeid mellom Legeforeningen, regjeringen og KS, og ikke gjennom en tariffavtale mellom to av partene.

Gangsø viser til at legevakt er en del av jobben til fastlegene. Det viktigste kravet fra Legeforeningen har vært at den enkelte lege selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt.

- Dette ville satt hele legevaktordningen i spill. Vi har foreslått å få utredet om legene bør omfattes av de samme vernebestemmelser som andre ansatte i kommunen. Også dette har Legeforeningen avvist. Da må vi bare konstatere at Legeforeningen denne gangen har valgt å si nei til alle løsninger som har vært mulig for KS å gå inn på. Det beklager vi, sier Tor Arne Gangsø.

Se også hovedsiden for Tariff 2020