Landsstyret møtes minst to ganger i året og er KS’ øverste organ i fireårsperioden mellom landstingene. Landsstyret avgir ofte formelle uttalelser om ulike temaer i forbindelse med sine møter. 

Lenkeblokk Icon Se alle uttalelser fra Landsstyret

I etterkant av Landstinget hvert fjerde år utarbeides langtidsplan for KS basert på de politiske vedtakene. Langtidsstrategien for KS (2020-2023) ble vedtatt på det første landsstyremøtet etter Landstinget i 2020.

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Landsstyret
Følgende er valgte medlemmer til KS' landsstyre etter valget på Landstinget i februar 2020 (blir oppdatert ved endringer):
Fra Hovedstyret:
Styreleder: Gunn Marit Helgesen, Vestfold og Telemark (H)
1. nestleder: Sven Tore Løkslid, Vestfold og Telemark (Ap) 
2. nestleder: Jenny Følling, Sunnfjord (Sp)
Odd Stangeland, Eigersund (Ap)
Kari-Anne Opsal, Harstad (Ap)
Petter Sortland, Høyanger (Ap)
Ådne Naper, Vestfold og Telemark (SV)
Arne Bergsvåg, Rogaland (Sp)
Beate Marie Dahl Eide, Seljord (Sp) 
Hilde Onarheim, Bergen (H)
Tore Opdal Hansen, Viken (H) 
Terje Søviknes, Bjørnafjorden (FrP)
Bjørn Alfred Ropstad, Agder (KrF)
Gunhild Berge Stang, Fjaler (V)
I tillegg kommer ett medlem fra Samfunnsbedriftene:
Pål Smits
Landstingsvalgte medlemmer:
Jan Inge Kaspersen, Trøndelag (Ap)
Raymond Johansen, Oslo (Ap)
Heidi Granli, Gol (Ap)
Remi Solberg, Vestvågøy (Ap)
Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal (Ap)
Aina Borch, Porsanger (Ap)
Svein Larsen, Sarpsborg (Ap)
Marianne Chezak, Rogaland (Ap)
Kjersti Tommelstad, Namsos (SV)
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog (MDG)
Margrethe Svinvik, Surnadal (Sp)
John Erik Vika, Eidsvoll (Sp)
Borgny Grande, Grong (Sp)
Olav Røssum, Innlandet (Sp)
Ronald Wærnes, Båtsfjord (Sp)
Cesilie Tveit, Bergen (FNB)
Tom Myrvold, Ørland (H)
Anne Bjertnæs, Gjøvik (H)
Anne Haabeth Rygg, Oslo (H)
Line Fusdahl, Troms og Finnmark (H)
Arne Thomassen, Agder (H)
Jonas Skrettingland, Hå (KrF)
Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome (FrP)
Knut Erik Engh, Ulstein (FrP)

Fylkesstyreledere 2019-2023:

Agder - Gro Bråten (Ap)
Innlandet - Merete Myhre Moen (Sp)
Nordland - Monika Sande (Sp)
Oslo - Robert Steen (Ap), møter for Raymond Johansen (Ap) som er direktevalgt i Landsstyret.
Møre og Romsdal - Odd Helge Gangstad (Sp)
Rogaland - Margrete Dysjaland (FrP), møter for Odd Stangeland (Ap) som er direktevalgt i Hovedstyret.
Troms og Finnmark - Kari-Anne Opsal (Ap)
Trøndelag - Ole-Herman Sveian (Sp)
Vestfold og Telemark - Thorvald Hillestad (Sp), nestleder møter for Sven Tore Løkslid (Ap) som er direktevalgt i Hovedstyret
Vestland - Jostein Ljones (Sp)
Viken - Kari Anne Sand, Kongsberg (Sp)
I tillegg kommer ett medlem fra Samfunnsbedriftene:
Ingrid Nordbø

Saksdokumenter og referater fra møter til og med 2022

Søk på det aktuelle styre, råd eller utvalg.