Møtet med Kulturdepartementet onsdag 11. november var et av en lang rekke konsultasjonsmøter med regjeringen denne høsten. De viktigste sakene på agendaen var mer makt og midler til fylker og kommunene, og KS´protest mot at støtte til kulturhus og kinoer trekkes tilbake.

Kulturministeren har den senere tiden tatt en rekke beslutninger og fremmet forslag som sentraliserer makt på kulturfeltet, og legger kulturfeltets skjebne i hendene på sentrale, statlige etater. KS tok opp på møtet med kulturministeren at mer makt og midler på kulturfeltet må forvaltes av lokale folkevalgte, som kjenner det lokale kulturlivets utfordringer og muligheter.

- Kommunesektoren kan og vil ta en sterkere rolle på kulturfeltet, og KS vil komme med konkrete forslag til hvordan dette kan realiseres og samarbeidet med staten kan styrkes, sa Bjørn Arild Gram.
- Kulturlivet må bygges nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Den siste tiden har en rekke beslutninger og forslag gått i retning av en bekymringsfull sentralisering av makt på feltet. Samtidig som den planlagte oppgaveoverføringen til fylkene ble skrinlagt, overføres det i statsbudsjettet mer penger og makt til Kulturrådet, krisetiltak (knyttet til kovid-19) i milliardklassen skal forvaltes av statlige etater i Oslo i stedet for folkevalgte i hele landet, og staten vil fortsatt detaljstyre fylkenes bevilgninger til kulturinstitusjoner. Denne utviklingen er stikk i strid med regjeringens egne intensjoner om å spre makt og bygge samfunnet nedenfra, og i kontrast til kulturministerens ambisjon om å være distriktenes mann, sa Gram.

Tvilsomt krav om tilbakebetaling av støtte fra kinoer og kulturhus

I november mottok en rekke av landets kulturhus og kinoer krav fra Kulturrådet om å tilbakebetale tidligere tildelt kompensasjon for tapte inntekter knyttet til de statlige pålagte smitteverntiltakene. Dette skyldes at Kulturrådet nå har en ny tolkning av vilkåret for å få støtte, som de nå mener utelukker disse. Dette gjelder tildelt kompensasjon fra kompensasjonspakke 1 for perioden mars-mai.
- KS´ advokater har vurdert saken, og mener det juridiske grunnlaget for tilbakebetalingskravene er tvilsomt, sier Gram.

En god del kommunale kinoer og kulturhus har nå blitt bedt om å tilbakebetale den kompensasjonen de har fått utbetalt for mai-august. Dette beløper seg trolig til mange millioner kroner. Aktørene har søkt og fått innvilget støtten etter de krav og retningslinjer som har vært presentert fra Kulturrådet.

- Kulturhus og kinoer er en del av grunnmuren i kulturtilbudet i hele landet. KS Kommunesektorens organisasjon, Norske kulturhus og Film og Kino mener Kulturrådets vedtak er svært urimelig og uheldig, og setter disse tilbudene i en veldig vanskelig situasjon midt i en pågående krise for kulturlivet, sier Bjørn Arild Gram.

Andre saker som ble diskutert på konsultasjonsmøtet var felles tilskuddsforvaltning og ansvar for kulturinstitusjone, frivillighetssentralene og kompensasjon til kommunesektoren.

Les mer om konsultasjonsordningen her:

Lenkeblokk Icon Les mer om konsultasjonsordningen her: