Kommunsektoren er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Arbeidet på regionalt og lokalt nivå bør komme tydeligere frem i rapporteringen til FN.

Shutterstock

Møtet mandag 14. desember er historisk. Det er første gang KS har et eget konsultasjonsmøte med Utenriksdepartementet (UD). 

- Vi ser en stadig økende grad av internasjonalisering av samfunnet vårt og vi står overfor store og globale utfordringer. I arbeidet for å nå bærekraftsmålene har kommunesektoren en nøkkelrolle. Lokale myndigheter står også sentralt for å lykkes med utviklingsarbeid og EU-programmene. Derfor er vi glade for at vi kan ha en tettere politisk dialog med Utenriksdepartementet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Rapportering av lokalt og regionalt bærekraftsarbeid

Kommunesektoren legger i økende grad bærekraftsmålene til grunn for strategisk planarbeid, fremtidsrettet samfunnsutvikling og politiske prioriteringer. Implementeringen av bærekraftsmålene er i stor grad lokal, men nasjonale frivillige rapporter fanger i liten grad dette.

- Norge skal rapportere til FN i juni neste år. Dette er en unik mulighet til å synliggjøre kommunesektorens betydning for å realisere FNs bærekraftsmål nasjonalt og globalt. KS ønsker derfor å samarbeide med UD om den norske rapporteringen, slik at både det lokale, regionale og nasjonale arbeidet kommer godt frem, sier Gram.

Kommunesektorens rolle i internasjonalt utviklingsarbeid

- Vår oppfatning er at lokale myndigheter spiller en viktig rolle i internasjonalt utviklingsarbeid. Vi får også støtte fra FN, som vektlegger kommunesektorens betydning for å lykkes med bærekraftmålene., sier Gram.

Kommunesektoren og KS har deltatt aktivt som program- og prosjektpartnere under EØS-midlene.

- Vi kan vise til gode resultater fra dette arbeidet. Dette er en arena hvor norsk kommunesektor får brukt sin erfaring og kompetanse til å bidra fullt ut innen lokal utvikling, godt styresett, klima- og miljøspørsmål, samt anstendig arbeid og trepartssamarbeid innen EØS-området, sier Gram.

KS er bekymret for at stadig større del av bistanden kanalisert gjennom multilaterale kanaler og fond, noe som fratar norske kommuner muligheten til å støtte kapasitetsbygging i lokalforvaltningen i samarbeidsland og dele god praksis relatert til bærekraftsmålene.

I tillegg tok KS opp Norges deltakelse i EUs programmer og kommunesektorens tilgang til disse, samt budsjettsituasjonen for Europarådets kommunalkongress.