Artikkelen ble oppdatert 18. mars med informasjon om at Kunnskapsdepartementet har bekreftet at dette skal gjelde alle. 

Det samme gjelder for private barnehager. Mange kommuner har allerede vedtatt betalingsfritak i den perioden barnehager og SFO er stengt. De vil nå få inntektstapet kompensert.

Regjeringen har også presisert at private barnehager skal få utbetalt tilskudd som normalt fra kommunene, men at dette forutsetter at barnehagene ikke permitterer ansatte. Kompensasjonen og tilskudd vil bli avkortet dersom private barnehager permitterer ansatte.

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov. Staten refunderer inntektstapet til barnehager og SFO. Den praktiske gjennomføringen av dette vil vi komme tilbake til.

Ny info lagt til 20.03: Kunnskapsdepartementet forventer at foreldrene heller ikke skal belastes for kost i stengningsperioden, da dette i hovedsak går til mat og er utgifter barnehagene ikke har i forbindelse med at de er stengt. Kommuner og private barnehager blir av samme årsak ikke kompensert for bortfall av kostpenger i stengningsperioden.

Se pressemeldingen fra KS.

Les mer på regjeringen.no.