Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås.

Bjørn Arild Gram, styreleder

Regjeringen har i dag besluttet at foresatte ikke skal betale for barnehageplass og SFO-plasser som korona-tiltakene hindrer dem i å benytte. Kommunene og private barnehager skal fullt ut kompenseres for bortfall av disse inntektene. Regjeringen forventer samtidig at permittering ikke benyttes som virkemiddel for å redusere kostnadene.

- KS og kommunene er glade for avklaringen fra regjeringen om at foreldre og foresatte ikke skal betale for et tilbud de ikke har mulighet til å benytte. Samtidig unngår kommunene med dette et dramatisk inntektsbortfall, som kunne tvunget dem til kutt også i bemanningen, sier Gram.

Permittering av kommunalt ansatte har ikke tidligere vært brukt som virkemiddel for å kutte kostnader i kommunal sektor. I den krevende situasjonen som er nå, har kommunene en utvidet styringsrett som gir mulighet til å omplassere midlertidig ledige personalressurser for å avlaste andre områder hvor det ikke er krav til fagprofesjon. Permittering i offentlig sektor vil i tillegg gi ekstra press på NAV-ansatte både i stat og kommune, som nå har ansvaret for å håndtere et stort omfang av permitteringsvarsler i næringslivet.

- Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås. Når regjeringen sørger for at kommunene ikke tvinges til å gjøre det av økonomiske årsaker, har KS stor tiltro til at dette heller ikke gjøres. Kommunesektoren opplever betydelig inntektssvikt på en rekke andre områder. Vi legger til grunn at regjeringen fortsetter arbeidet med tiltak som gjør det uaktuelt med permitteringer også i andre sektorer enn i skoler og barnehager, sier Gram.