Ressursbank for Veldferdsteknologiens ABC

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Ressursbank

Den nye versjonen følger samme struktur som tidligere, men alt innhold er nyutviklet av forskere ved Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). UiA og USN har hatt en samskapende prosess med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst, samt representanter fra kommuner og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram finansierer opplæringspakken. Kursopplegget er i omfattende bruk i kommunene som en basisopplæring om velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe med velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell. Målgruppen er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, organisert med fellestemaer og noen utdypende temaer for ledere. Kursbevis etter fullført opplæring utstedes av den som arrangerer kurset lokalt.

Emne A – Introduksjon til arbeid med velferdsteknologi

I emne A introduseres begreper og læringsmål i opplæringen. Den nye ABC-opplæringen legger til grunn en forståelse av hvilken digital helsekompetanse helsepersonell må ha. Vi anbefaler at ABC-opplæring kombineres med praktisk arbeid med velferdsteknologi.

Lenkeblokk Icon Introduksjon til arbeid med velferdsteknologi

Emne B – Fra brukerbehov til ny løsning

Emnet handler om brukerbehov på individnivå og hvilke vurderinger og oppgaver som må gjøres i samarbeid mellom flere aktører. Det fokuseres på oppgaver knyttet til å sette teknologi ut til bruker når det gjelder "henvise, kartlegge og tildele".

Lenkeblokk Icon Fra brukerbehov til ny løsning

Emne C – Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern

Emnet består av to deler. Del 1 er en introduksjon til etikk og etiske refleksjoner i arbeidet med velferdsteknologi. Del 2 omtaler de lovregulerte rammene for bruk av velferdsteknologi innenfor helse og omsorgstjenesten.

Lenkeblokk Icon Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern

Emne D – Organisering og drift av velferdsteknologi i tjenesten

Dette emnet handler om hvordan kommuner kan drifte velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell og tar utgangspunkt i at kommunene allerede har velferdsteknologitjenester i drift.

Lenkeblokk Icon Organisering og drift av velferdsteknologi i tjenesten

Emne E – Implementering og samskaping av velferdsteknologitjenester

Emnet ser nærmere på arbeidsmetoder som bidrar til at tjenesteinnovasjon og implementering av velferdsteknologi lykkes. Spesielt tjenestedesign og samskaping er godt egnet når kommunen skal utvikle velferdsteknologitjenester.

Lenkeblokk Icon Implementering og samskaping av velferdsteknologitjenester

Arbeidshefte til Velferdsteknologiens ABC

Heftet har praktiske oppgaver, eksempler og refleksjonsoppgaver som styrker egen kompetanse og som stimulerer til bl.a. å bli kjent med kommunenes totale tjenestemodell og hvilken rolle den enkelte har i omstillingen til stadig flere teknologibaserte tjenester.

Lenkeblokk Icon Arbeidshefte til Velferdsteknologiens ABC