Barn fortjener gode barnehager! Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunene.

Barnehagepolitiske plattform, KS

KS arbeider for at alle norske kommuner og fylker skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. KS jobber for å ivareta barnehagen som arena for omsorg og lek samtidig som den i stadig større utstrekning er en del av et livslangt læringsløp.(KS’ eierstrategi) 

Det beste vi kan gi barn og unge er en god grunnopplæring!
Skolen er en del av et bærekraftig samfunn og lokaldemokrati.
(Skolepolitisk plattform KS)

KS ønsker å bidra til tettere samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og nasjonale utdanningsmyndigheter med målsetting om bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen.(KS’ eierstrategi) 

Her legges lenker knyttet til KS Hedmark og Oppland sitt arbeid med barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Samt lenker til et utvalg av KS dokumenter relatert til utdanning og oppvekst.

Lenkeblokk Icon KS Barnehageforum og Skoleforum i Hedmark og Oppland Lenkeblokk Icon Oppvekstkonferansen Hedmark og Oppland- en årlig møteplass Lenkeblokk Icon Skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform