Sammen med 30 kommuner har KS Innlandet og KS konsulent gjennomført programmet “Innovativ bemanningsledelse i helse og omsorg – Rusta for framtida” gjennom 2 kull.

Samhandlingen med kommunene har gitt innsikt og inspirasjon til å videreføre og videreutvikle programmet sammen med flere kommuner. 

Rusta for framtida og KS store satsing TØRN, har jobbet parallelt og med samme målsetting. Fra 1. oktober 2023 ble Rusta for framtida derfor en del av. 

Med bakgrunn i dette, inviterer KS Innlandet til ny oppstart i april 2024. Invitasjonen går til kommuner på Østlandet, fysiske samlinger vil legges til Hamar og Lillehammer. Ved stor pågang, vil kommuner i Innlandet bli prioritert.  

Målet er å samhandle med deltakerkommunene for å skape nytenkning om fremtidig bemanning, oppgavedeling og organisering av helsetjenesten, basert på medarbeiderdrevet innovasjon. 

Programmet er modulbasert og gir drahjelp og veiledning til kommunene gjennom programmet. I programmet jobber vi med innovasjonsmetodikk, som innebærer at deltakerkommunene i stor grad er med på å forme tema og innhold til den enkelte samling og programmet i sin helhet. Vi vil ha et digitalt oppstartsmøte i månedsskifte januar/ februar 2024. 

Les programmet her

KS Innlandet og KS Konsulent skreddersyr opplegget sammen med den avdelingen som deltar fra kommunen. Programmet inneholder fysiske nettverkssamlinger, digitale møteplasser og møter med den enkelte kommune. Programmet som presenteres i invitasjonen er et levende dokument, det vil si at vi vil gjøre tilpasninger underveis basert på kommunenes behov.  

I samarbeid med KS Konsulent tilbys det veiledning til ledergruppen som deltar i programmet. Formålet med veiledningen er å styrke lederne i sin gjennomføring av prosessen.  

KS Innlandet anbefaler at kommunen deltar med ett tjenestested/en avdeling/en enhet. I tillegg til deltakere fra valgt avdeling bør HR og annet ressurspersonell delta.  

Det er satt et øvre tak på 10 kommuner i dette programmet.  

Påmeldingsfrist: 31.12.2023 

Skjema for forhåndspåmelding her: https://forms.office.com/e/HPmgVy0Gg5 

Deltakelse i programmet er gratis for kommunene.  
Det legges opp til frikjøp i 10 % av en kontaktperson i den enkelte kommune, finansiert av TØRN. Frikjøp forutsetter videre finansiering av TØRN-programmet. 

Kommunen betaler selv dagpakker, overnatting og reise for de deltakere som deltar på de fysiske samlingene.

Spørsmål om dette programmet rettes til Kristin Måntrøen Lorentzen, seniorrågiver KS Innlandet 

kristin.mantroen.lorentzen@ks.no eller på tlf: 918 60 978