KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. Det velges også et medlem fra Samfunnsbedriftene.

Fylkesstyrets oppgave er å tilrettelegge og forestå den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå. Fylkesstyret skal også bidra til medlemsforankring og gir uttalelser i viktige saker. 

Fylkesstyrets medlemmer med varamedlemmer fra kommuner og fylkeskommuner blir valgt blant landstingsdelegatene fra fylket og deres varadelegater.

Fylkesstyret i Innlandet

Fylkesstyret i Innlandet (historisk 2023)

Fylkesmøtet i Innlandet

Kommunedirektørutvalget i Innlandet

Kommunedirektørutvalget i Innlandet (historisk 2023)