Studieturen ga kommunedirektørene muligheten til å utforske ulike fagområder og få innsikt i dansk offentlig forvaltning. De deltok i både forelesninger og workshops. Temaer som bærekraft, byutvikling og helse- og oppvekst sto på programmet.

Niels Højby og Jacob Brix holdt inspirerende foredrag om innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Begge er kjente foredragsholdere i Danmark.


Foto: KS - Niels Højby

Niels Højby arbeider nå som ledelsesekspert og rådgiver hos Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus universitet. Niels er også tidl. kommunedirektør i Aarhus Kommune og var med på utviklingen av «Aarhus-kompasset; Mindre system – Mer borger».

Jacob Brix er professor i Innovasjon og ledelse på Aalborg universitet.


Foto: KS - Jacob Brix og Kristin Måntrøen Lorentzen

Mette Heidemann: direktør Beskjeftigelse og Velferd Fredericia kommune – holdt et interessant innlegg med tittelen «Længst mulig i eget liv».

Kommunedirektørene besøkte også Generasjonshuset, der de fikk innsikt i hvordan eldreomsorg og aktiviteter for eldre organiseres i Danmark. I Generationernes Hus møter vi mennesker i alle aldre med forskjellig forutsetninger og livssituasjoner. Barn, unge, voksne og eldre lever, bor og deler hverdagen sammen i huset.

Tanja Nyborg, Barn og Unge direktør i Århus kommune – snakket der om hva som kreves for å lykkes med tverrsektoriell samhandling.

Leder på huset, Kristian Dall, og hans kollega Oksana P. Møller, fortale om tankene bak utviklingen av huset og hvordan huset fungerer. Deretter fikk alle en omvisning på hele huset.


Foto: KS - omvisning v/ Oksana P. Møller

Studieturen til Århus var en verdifull opplevelse for kommunedirektørene, og de ser frem til å bruke den nye kunnskapen i sitt daglige arbeid i Innlandet.