Det var godt oppmøte og god stemning under strategikonferansene i Innlandet, som ble arrangert 7. og 8. mars. 

– Det var en interessant konferanse, som er spesielt viktig som en første samling mellom både nye og gamle ordførere. Et godt program la en god ramme for både meningsutvekslinger og inspirasjon til å ta med seg hjem. Det var flere viktig temaer oppe, men spesielt temaet om sosial bærekraft og livskvalitet vakte begeistring. I tillegg var bolken om energi og grønn omstilling dagsaktuell og viktig. Her skal kommunene bevare natur, og samtidig bygge ut ny grønn energi, sier KS nyvalgte nestleder, Aud Hove.

Flere høydepunkt

Aud Hove talte om kommunesektorens politiske prioriteringer for 2024 til 2027, som ble vedtatt på Landstinget i Trondheim.

I tillegg var det en rekke temaer på agendaen. Se noen bilder fra konferansen her: 

Foto: KS

Ingjerd Thon Hagaset, prosjektleder i Nav og Universitetslektor NTNU, snakket om Ung Inkludering i Kongsvingerregionen. Kommunene i Kongsvingerregionen har satt i gang et utviklings- og innovasjonsprosjekt i samarbeid med NAV og andre, der målet er å gi flere unge muligheten til å forsørge seg selv og delta i samfunnet på en god måte. 

Foto: KS

Leder i NHO-Innlandet, Jon Kristiansen, snakket om Kraftløftet. Et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere. 

Foto: KS

Torgeir Waterhouse snakket om hva KI vil bety for kommunal sektor.

– Innlegget fra arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø om årets tariffoppgjør var også svært nyttig og lærerikt. Alle kommunene får gi innspill, som gir en demokratisk prosess før oppgjøret, sier Hove etter konferansen.

Samlet lag

Det er kommunestyrer og fylkesting som har det overordnete arbeidsgiveransvaret i kommuner og fylker, og derfor legger KS vekt på at innspill til årets forhandlingsmandat behandles politisk. 

– Alle de 46 kommunene i Innlandet og fylkeskommunen har gitt innspill til KS om tariffoppgjøret, sier regionleder Trond Lesjø.

– Det er én kake å fordele. Hvis noen grupper skal få mer, må andre få mindre. KS arbeider for å finne gode og samlende løsninger rundt forhandlingsbordet, som balanserer hensynet til hele laget av dyktige ansatte, sa Gangsø da han besøkte strategikonferansen i Innlandet.

Foto: KS

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø fikk innspill til oppgjøret fra 46 kommuner i Innlandet. 

Den økonomiske rammen settes av frontfaget og av kommunesektorens økonomi.

– Kommuner og fylkeskommuner må ha kompetanse til å løse sitt viktigste oppdrag: Gode tjenester til innbyggerne. Det blir mer krevende i årene framover fordi det blir flere oppgaver, og færre folk i yrkesaktiv alder til å løse dem, sa Gangsø.