Årets Strategikonferanse ble arrangert på Quality Hotel Strand på Gjøvik. Med i overkant av 100 deltagere begge dager var det i år meget godt oppmøte!

På årets konferanse var noen av temaene blant andre:

  • Klima & Miljø
  • Tillitsreformen
  • Debatthefte I og II v/ Helge Eide og Tor Arne Gangsø
  • Statssekretær Kjersti Bjørnstad

For KS, kommuner og fylkeskommuner er denne konferansen en viktig møteplass for å forankre viktige politiske saker for KS. Grunnlaget for konferansen ligger i det årlige debattheftet «KS spør» som er sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner.


Leder av Ungdommens Fylkesting, Elisabeth Volungholen Foto: KS

Leder av Ungdommens Fylkesting, Elisabeth Volungholen toppet dag 1 med et fengende og engasjerende innlegg om hvilke utfordringer ungdommen av i dag har, hva de ønsker seg i fremtiden og hva som skal til for å gjøre Innlandet til et attraktivt sted og bo i fremtiden. Hun fikk stående applaus!


Statsekretær, Kjersti Bjørnstad Foto: KS

Innlandets egen statsekretær, Kjersti Bjørnstad, høstet også god kritikk for sitt innlegg, hun snakket om distrikstmeldingen, tillitsreformen, digitalisering og forsøk.

Ellers var det høyt engasjement i salen på alle innleggene - mye spørsmål, kommentarer og gode innspill underveis.

Her er presentasjonene fra konferansen:

Tor Arne Gangsø - Mellomoppgjøret 2023.pdf

Øivind Hansebråten - Omstilling, hva kan kommunen lære av industrien.pdf

Åge Johnsen - Om tillitsreformen og veien videre.pdf

Henrik Dons Finsrud - Hva skal til for at kommunene utnytter muligheten forsøksordningen gir.pdf

Helge Eide -Evne og kraft til å bære.pdf

Bjørn Lien - Samarbeid mellom NAV og kommunene i Innlandet, en mulighet.pdf

Jostein Aanestad - Bærekraft i praksis, presentasjon av Klima +.pdf

Øistein Andresen - Mer av alt, raskere.pdf