Hovedtemaene i år var aktuelle arbeidsgiverspørsmål v/ Tor Arne Gangsø og Tillitsreformen v/ Frode Lindtvedt.

Styreleder i KS Innlandet, Merete Myhre Moen åpnet konferansen før hun ga ordet over til Jenny Følling. Hun gjennomgikk aktuelle saker fra KS.

Tilhørerne hadde under hele konferansen muligheten til å stille spørsmål i chat’en. Og under sofasamtalen som rundet av foredraget om Tillitsreformen ble det stilt spørsmål til tilhørerne med en Menti, mange benyttet anledningen til å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis.

I overkant av 100 personer fulgte konferansen.

Sjur Dagestad avsluttet konferansen med å ta oss gjennom et 25 minutter langt humoristisk foredrag om innovasjon.

En vellykket – dog annerledes – konferanse.


Avansert rigg for årets konferanse. Foto: Kari K. Liberg

Presentasjonene fra dagen finner du her:

Jenny Følling Politisk ledelse.pdf

Frode Lindtvedt Tillitsreformen.pdf

Tor Arne Gangsø Hovedtariffoppgjøret rev.pdf

Sjur Dagestad Innovasjon på 25 minutter.pdf