På årets samling var det over 30 påmeldte kommunedirektører.

I løpet av to dager var det spennende foredrag, lærerikt gruppearbeid og nyttig erfaringsutveksling.

På dag 1 innledet skolesjefen i Lillehammer, Trond Johnsen, om Lillehammer's vellykkede kvalitetsarbeid over tid i skole og barnehage. Etterfulgt av Hans Ivar Festad med nytt fra DigiInnlandet.

Arne Skogsbakken, kommunedirektør i Søndre Land, og Janne Lind, rådgiver for kommunene, holdt et innlegg på slutten av dag 1 om det viktige arbeidet som Helsefellesskapet gjør - "Sykehuset Innlandet rigger seg for framtida - hvordan må vi som kommuner agere og posisjonere oss i dette arbeidet".

Dag 2 startet opp med et foredrag av Ruth Elisabeth Engøy om Demens & Samskaping. Hun er tjenesteområdeleder for TO AKTIV ALDRING i Lillehammer kommune.

Trondheim kommune v/ plansjef i Trondheim kommune deltok digitalt og tok deltakerne gjennom et times langt foredrag om hvordan ta bærekraft inn i planlegginga.

Etter Årsmøte i KDU m/ valg var det orientering fra KLP om nye pensjonsregler (særaldersgrenser).

Samlingen ble avsluttet med et flammende foredrag om et "demokrati i spinn - årsaker, variasjoner og framtidsutsikter" v/ professor Bernt Hagtvet.