Turnus er grunnlaget for å få til kvalitet, kontinuitet og økonomisk kontroll i tjenesten. Den kan både hemme og fremme handlingsrommet for den enkelte avdeling til å få gjort alle oppgavene som til enhver tid skal løses.

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

KS Innlandet legger til grunn innovasjonsteori som sier at innovasjon må starte hos de som utfører tjenesten. Det betyr at i dette programmet vil vi i hovedsak ha med ledere og ansatte på sykehjem og/eller hjemmebaserte tjenester. De som vet hvor «skoen trykker». VI legger opp til bred involvering av ansatte og tillitsvalgte. Vi begynner med å stille spørsmålet; Hva er avdelingen sitt behov?

For å lykkes med endringsarbeidet, må kommunen plukke ut en definert enhet til å delta. I tillegg til ansatte og leder på enheten, må ressurser fra HR involveres. Hvis kommunen har egne turnusplanleggere, må den eller de også være med.

Når vi starter opp programmet i den enkelte kommune har vi et formøte med leder, før vi ønsker å møte flest mulig ansatte og tillitsvalgte.

Målet er å øke forståelsen hos ansatte og ledere om at vi fremover må yte tjenester på nye og andre måter enn vi gjør i dag, underforstått også at flere må jobbe større stillinger. Dette skal gi inspirasjon til å jobbe med medarbeiderskap på nye måter.

Hele programmet vil bestå av kommunebesøk, fysiske og digitale samlinger.

Vi deler kunnskap mellom kommunene, vi henter inn ekstern kompetanse på avtaleverk, juridisk bistand for arbeidsplanlegging og turnusveiledning, lederskap og medarbeider skap – alt dette tilpasset kommunens behov.

Over sommerferien kommer vi tilbake med program og datoer. Vi gleder oss til vi møtes!