Hensikten med programmet er å gi et spesialtilpasset godt faglig program for de som skal fylle denne viktige rollen og å bygge et nettverk blant ordførerne.

Vi legger opp til tre samlinger i perioden:

Samling 1: 13. – 14. november 2023, Lillehammer 

Her vil det spesielle med ordførerrollen og rollen som politisk leder stå i sentrum. Hva vil jeg oppnå som ordfører?  På dag 2 vil kommunedirektørene inviteres for å bygge samspillet mellom disse to svært viktige rollene i kommunens ledelse.

Tilbud om kurs i møteledelse – digitalt 5.12 08.00 – 10.00.

 

Samling 2: 6. – 7. juni 2024 (merk av datoen i kalenderen allerede nå, sted ikke satt)

Erfaringer så langt i perioden, min plan så langt samt faglig påfyll med aktuelt stoff fra forskning og etter innspill fra deltagerne blir programmet.

 

Samling 3: våren 25 (tid og sted ikke satt)

Hvordan går det så langt i perioden, nå starter langspurten. Erfaringsutveksling og faglig påfyll som bygger opp om utvikling av kommunesektoren.

 

Meld deg på og delta sammen med dine ordførerkolleger i å forme et godt kollegialt og faglig nettverk blant ordførerne – og ta med deg kommunedirektøren på første samling!

Lenker for påmelding sendes ut i god tid før hver samling.