KS medlemsservice får mange spørsmål rundt disse avtalene, og setter derfor opp kurs sammen med region-kontorene. Kurset gjennomføres kun fysisk, og målgruppen er HR-/personalsjefer, kommunalsjefer og andre ledere i helse- og omsorgstjenestene, kommuneoverleger, legevaktsledere og andre aktuelle fra arbeidsgiversiden. 

Tid: 21. februar 2023 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Scandic Hotel Hamar

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://www.ks.no/regioner/ks-innlandet/kalender/kurs-i-legeavtalene