Dette blir viktig de neste årene, når demografi og rekrutteringsutfordringer blir mer krevende for kommunene. Medarbeiderne i tjenesten er de viktigste bidragsyterne til å se og komme med forslag til nye løsninger.

KS Innlandet inviterer kommunene i Innlandet til ny oppstart av «Innovativ bemanningsledelse – Rusta for framtida». 22 kommuner i Innlandet er deltakere fra oppstarten i fjor, og har gitt KS Innlandet og KS Konsulent innsikt og inspirasjon til å videreføre og videreutvikle programmet sammen med flere kommuner. Arbeidet i programmet har oppstart i januar 2023.

Her forteller Nord-Aurdal kommune hvorfor de er med i programmet:

Video: Aleksander Olavsson Wråli

KS Innlandet legger til grunn innovasjonsteori i programmet, som sier at innovasjon må starte hos de som utfører tjenesten. Det betyr at i dette programmet vil vi i hovedsak ha med ledere og ansatte på sykehjem og/eller hjemmebaserte tjenester. De som vet hvor «skoen trykker». Vi legger opp til bred involvering av ansatte og tillitsvalgte. Vi begynner med å stille spørsmålet; Hva er avdelingen sitt behov?

Kommunen plukker ut en definert enhet til å delta. I tillegg til ansatte og leder på enheten, bør ressurser fra HR involveres. Hvis kommunen har egne turnusplanleggere, anbefales den eller de også være med. Når vi starter opp programmet i den enkelte kommune har vi et formøte med leder, før vi ønsker å møte flest mulig ansatte og tillitsvalgte.

Målet er å øke forståelsen hos ansatte og ledere om at vi fremover må yte tjenester på nye og andre måter enn vi gjør i dag, underforstått også at flere må jobbe større stillinger. Dette skal gi inspirasjon til å jobbe med medarbeiderskap på nye måter.

Hele programmet vil bestå av kommunebesøk, fysiske og digitale samlinger.

Vi deler kunnskap mellom kommunene, vi henter inn ekstern kompetanse på avtaleverk, juridisk bistand for arbeidsplanlegging og turnusveiledning, lederskap og medarbeider skap – alt dette tilpasset kommunens behov.

Lenkeblokk Icon Se fullstendig oversikt over innholdet her

Med bakgrunn i innovasjonsteori, vil dokumentet endres i takt med de tilbakemeldinger og behov kommunene melder inn etter hvert som programmet går.

Lenkeblokk Icon Link for å melde din kommune på programmet finner du her