På programmet var følgende:

  • Åpning v/ styreleder
  • Forberedelse til årets hovedtariffoppgjør v/ Hege Mygland, Avdelingsdirektør Arbeidsliv Forhandling KS
  • Statsbudsjettet 2023 v/ Sigmund Engdal,  Spesialrådgiver Kommuneøkonomi KS og Rune Bye, Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi KS
  • Korte kommentar fra en kommunedirektør og politisk fra Fylkeskommunen og en kommune
  • Tid til kommentarer og spørsmål
  • Hvordan kan kommuneplanen brukes som verktøy for å sikre utviklingen av et aldersvennlig samfunn, herunder «Bu trygt heime»-satsinga v/ Anne Berit Rafoss, Aldersvennlig Norge
  • Ekstremværet Hans, økonomiske konsekvenser v/ Anne Katrine Fossum, Statsforvalteren i Innlandet

Under finner dere de av presentasjonene vi har mottatt, flere legges ut fortløpende:
Anne Kathrine Fossum, Statsforvalteren_Ekstremværet Hans (pdf)
Arne Skogsbakken_Samarbeidsavtaler mellom SI og kommunene i sykehusområdet (pdf)
Bjørn Fauchald_Kommentarer til statsbudsjettforslaget - 201023 (pdf)

Se om Statsbudsjettet på ks.no