Mange av kommuner i Innlandet og i andre fylker har den siste tiden tatt imot flyktninger fra Ukraina i alle aldre. Ansatte i skoler, barnehager og helsetjenestene vil møte mennesker som har krigstraumer av en eller annen art. Kommunene har erfaring i å ta imot flyktninger fra tidligere, men ikke i et slikt omfang som de vi ser nå. Det er grunn til å anta at mange av menneskene som kommer til våre kommuner fra Ukraina har krigstraumer.

For å bidra til å trygge ansatte i møte med flyktningene inviterer vi til et webinar med en faglig innledning, forslag til tiltak og mulighet for kommunene til å dele erfaringer og veilede hverandre i etterkant av webinaret.

Det er psykolog Brynjar Gunnarskog som leder webinaret. Han er leder for kompetanseteamet i krise og beredskap i Aktimed Helse og Aker Care. Han har erfaring fra en rekke kriser og katastrofer, har jobbet spesifikt med barn og unge og har utarbeidet prosedyrer for kriseteam.

Gunnarskog har utarbeidet en lederveileder for krigen i Ukraina, som er publisert av Næringslivets Sikkerhetsråd.

Kostnaden er kr 500,- pr kommune, kommunene faktureres i etterkant av webinaret.

Påmelding gjøres på denne linken HER. De påmeldte vil få teams-lenke tilsendt.