Invitasjon

Lenkeblokk Icon Invitasjonsbrosjyre

Påmelding

Lenkeblokk Icon Påmelding (innen 30. august)

Ledere og tillitsvalgte i kommunal sektor har en av samfunnets viktigste og mest spennende jobber, og innen helse og omsorg vil det stilles store krav til endring i årene som kommer.

Det handler om å være attraktive arbeidsgivere for å sikre god kvalitet i fremtidig tjenesteleveranse.

Deltakerkommunen vil bli godt kjent med de andre kommunene som deltar, gjennom å reflektere sammen, dele erfaringer, utfordringer og muligheter. Dette vil gi kommunene et viktig nettverk å spille videre på senere.

Programmet består av fire inspirasjonssamlinger, og med dypdykk i den enkelte kommune mellom samlingene. Dypdykk består i at KS kommer og bidrar, sammen med kommunen, mellom samlingene.

Første del av programmet er ferdig planlagt, men det vil være rom for noe tilpasning etter ønsker fra deltakerkommunene underveis.

Kommunene står fritt i å melde på antall deltakere, og betaler deltakeravgift pr. deltaker.
Deltakeravgift inkluderer komplett innhold i programmet, alle overnattinger, alle måltider og kursmateriell. Det inngår også en skreddersydd «analysepakke» for kommunene som deltar.

Se utdypende informasjon ved å laste ned invitasjonen i venstre marg.