6. og 7. april samlet vi over 160 deltakere fra 22 kommuner på Scandic Hamar, vi er både stolte og ydmyke over å kunne samle mye erfaring og kunnskap for å jobbe med utvikling av Innlandet.

God bemanningsledelse, arbeidstidsplanlegging og turnus er grunnlaget for å skape kvalitet, kontinuitet og sikre økonomisk kontroll i tjenesten.  Dette er ekstra viktig framover når demografi og rekrutteringsutfordringer blir stadig mer krevende for alle kommunene. Oppgavene må løses på nye måter.

Vi har lagt stor vekt på betydningen av medarbeiderdrevet innovasjon. Vi er overbevist om at de som løser oppgavene i dag har de beste forutsetninger for å se hvordan oppgavene kan løses i framtida. Vi har lagt anerkjent innovasjonsteori til grunn og har dialog med Innovasjonsskolen/Høgskolen Innlandet i planleggingen av programmet.  

Foto: Hilde K. Holtesmo

Det er gitt praktisk og teoretisk støtte fra KS og KS-K til ledere i avdelingene/i kommunen. Ledelse og lederskap som fremmer medarbeiderdrevet innovasjon er lagt til grunn, og KS' helhetlige modell for ledelse.  NHH har delt fersk forskning på hva som skaper psykologisk trygghet i team, og deltakerkommunene har arbeidet mye med egen kulturutvikling som fremmer innovasjon. Det er mye trening i prosessledelse gjennom programmet slik at kommunene er rustet til å gjennomføre prosesser i egen regi.

Den enkelte kommune har valgt ett tjenestested/en avdeling/en enhet som deltar i nettverket og skaffer seg erfaringer som kan spres videre i kommunen. Noen av kommunene har valgt å ha med flere enn ett tjenestested/avdeling.  Programmet er modulbasert med digitale og fysiske samlinger og hjemmelekser mellom samlingene. Samlingene inneholder metoder, verktøy og teori rundt oppgaveløsning, kompetanse, rekruttering, bemanningsledelse og arbeidstidsplanlegging.

I oppstarten av programmet gjennomførte vi møter i den enkelte kommune, med deltaker-avdelingen og startet på deres skreddersøm av opplegget. Vi har stor tro på at det er kommunene selv som må definere sitt behov og sin prosess, vi i KS og KS-K bidrar med råd og veiledning i prosessen – men vi har ikke fasiten.  KS og KSK presenterer varierte og fleksible måter for hvordan man kan jobbe med bemanning av tjenesten, så er det opp til deltakerkommunene å gjøre de vurderinger som er rett dem.

Å dele erfaringer kommunene imellom er viktig læring og noe kommunene fremhever. Det ivaretas i programmet kontinuerlig og på flere vis. På samlingen i april ble to og to kommuner satt sammen for gjensidig veiledning og læring. Det blir spennende å se hva de får ut av et sådant par-arbeid.

De kommunene som deltar er;
Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Lillehammer, Nordre-Land, Søndre-Land, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Vang, Folldal, Stor-Elvdal, Åsnes, Grue, Eidsskog, Sør-Odal, Løten, Gausdal og Os.

Programmet har neste samling 10. juni og vil fortsetter utover høsten 2022.

Foto: Privat - Bak fra v, Linda Svensrud, kari Liberg, Hilde K. Holtesmo. Foran fra v, Kristin M. Lorentzen og Ole Martin Minsås.

Prosessledere fra KS Innlandet er Kristin Måntrøen Lorentzen og Hilde K. Holtesmo og fra KS Konsulent deltar Linda Svendsrud og Ole Martin Minsås.
Som merkantilstøtte deltar Kari Liberg fra KS Innlandet.