Torunn er fylkestingsgruppeleder og sentralstyremedlem for Høyre, og leder hovedutvalg for næring, klima og miljø. Med snart 25 års fartstid i lokal- og fylkespolitikken kjenner hun Agder godt, og har et stort engasjement for kommunesektoren.

Styret for KS Agder i perioden 2023-2027 ble valgt på KS' fylkesmøte i Agder 2. november og består av:
Torunn Ostad, Agder fylkeskommune (leder), Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal (nestleder), Beate Skretting, Grimstad, Norunn Tveiten Benestad, Kristiansand, Gro Bråten Agder fylkeskommune, Inger-Lene Håland, Froland, Lars Tarald Myrum, Valle, Torbjørn Klungland, Flekkefjord og Anders Kylland, Arendal. I tillegg er Rune Hvass Samfunnsbedriftenes representant i styret.

Fylkesstyret har 5 møter i året og informasjon om styret og sakspapirer legges ut i forbindelse med fylkesstyremøtene.

Regiondirektør Steinar Eilertsen KS Agder ser frem til samarbeidet med det nye styret.