Deltakerne som blir plukket ut til å delta får tilbudet via sin veileder hos NAV Kristiansand. Programmet er basert på “Supported employment-metodikk”, og er en oppskalering av et prosjekt som allerede var testet ut på Ternevig omsorgssenter i regi av NAV Kristiansand.

Nesten tre fjerdedeler av deltakerne på Ternevig fikk tilbud om jobb i etterkant. Nå er prosjektet videreført til omsorgssentrene Stener Heyerdal og Elvegata.

– Det er flott å se at flere av kandidatene opplever at denne jobberfaringen er så spennende at de ønsker å kvalifisere seg innen fagfeltet, sier prosjektleder fra Flere i arbeid i Kristiansand kommune, Beate Topland. Hun legger til at hovedmålet med pilotprosjektet er at deltakerne blir kvalifiserte til å jobbe i helsesektoren, og får den støtten og hjelpen de trenger på veien. En viktig faktor er at deltakerne får en fast person å forholde seg til. 

Foto: Kristiansand kommune

– Det er flott å se at flere av kandidatene opplever at denne jobberfaringen er så spennende at de ønsker å kvalifisere seg innen fagfeltet, sier prosjektleder fra Flere i arbeid i Kristiansand kommune, Beate Topland. 

Slik er ordningen

Det enkelte omsorgssenter har i samarbeid med NAV og Flere i arbeid engasjert en arbeidsleder som bistår med jobbsøkerprosess og veien mot sommerjobb, fast stilling eller et kvalifiseringsløp mot fagbrev.

– Vi ønsker at kandidatene skal få seg sommerjobb, og på lengre sikt en fast jobb. Skal de klare det er det viktig at språkkunnskapene er gode nok til å utføre jobben, forteller Topland. – I Kristiansand kommune ønsker vi å få tak i ubenyttede ressurser blant unge som ikke har arbeid, og gjennom ordningen tester vi ut nye måter å kvalifisere og rekruttere på, fortsetter hun.

Etter bare litt over et halvt år i drift er allerede 45 prosent av deltakerne i gang med, eller klar for, et læreløp mot helsefagarbeider. Disse resultatene er Topland meget godt fornøyd med.  

Godt samarbeid

– De gode resultatene har vi fått fordi vi har hatt gode samarbeidspartnere i lederne på omsorgssentrene. Vi ser deltageren og møter dem der de er for å gi dem et godt grunnlag for veien videre, forteller Anna-Lene Risdal, arbeidsleder på Ternevig omsorgssenter. – Vi arbeidslederne er avhengig av et godt samarbeid med lederen på omsorgssentrene. Det er lederne på huset som ansetter egnede kandidater til sommerjobb, helgestilling eller Modulstrukturert Fag og yrkesopplæring (MFY) / lærlingkontrakt. Resultatene avhenger også av det gode samarbeidet prosjektet har med ulike samarbeidspartnere, som blant annet Karriere Agder. Deltageren får vist seg frem for en mulig arbeidsgiver, de bygger erfaring og får en referanse.

Tett oppfølging og gode relasjoner

En viktig hindring for de som ønsker å komme inn i arbeidslivet er at de får for lite oppfølging. Pilotprosjektet har ansatt to arbeidsledere som følger opp deltakerne, en til hvert av sentrene.

– Når man kommer inn i helse- og omsorgssektoren som helt ny kan man fort føle seg litt alene og utenfor, sier Mona Klungland. Hun er arbeidsleder på Stener Heyerdahl. – Da er det fint å kunne møte noen faste hver dag, og ha en kontaktperson som har fokus på den som er i praksis. Jeg har selv lang fartstid i yrket og vet hvor hektisk det kan være i hverdagen.

Monica Hærås er også en av arbeidslederne, og forteller at ordningen skal gi arbeidssøkere som ønsker det en forsmak på hvordan arbeidslivet kan være i helse- og omsorgssektoren. –  Vi håper at ordningen blir så god at den kan tas i bruk andre steder i kommunen, og i landet for øvrig, sier hun.

Fornøyde kolleger

Deltakerne starter opplæringen med enkle oppgaver.

– Dette kan være å bidra på kjøkkenet, servere mat til pasienter og bidra til det sosiale miljøet for beboerne, i tillegg til ulike driftsoppgaver som lett renhold og varemottak, forklarer en av deltakerne. På den måten får sykepleiere og helsefagarbeiderne verdifull avlastning, slik at de kan konsentrere seg mer om sine oppgaver.  – Vi opplever at de andre som jobber på omsorgssentrene er svært takknemlige for den avlastningen de får, sier Anna Lene Risdal som er arbeidsleder på Ternevig.

Språktrening og nyttig praksis

Deltakerne ønsker å være anonyme, og derfor ikke sitert ved navn eller fotografert. Men de har ifra få dager til flere måneders praksis. Trivsel, praksis og språktrening er positive erfaringer flere av dem trekker frem.

– Det er fint å kunne hjelpe mennesker på en annerledes måte enn på et sykehus, og det er fint å få lov til å jobbe med praktiske fag, sier en av deltakerne.

En annen deltaker trekker frem at hun er blitt inspirert til å ta fagbrev ettersom hun trives godt med oppgavene.

– Dere burde reklamere for opplegget på de lokale språkskolene, sier en annen deltaker. Man lærer mye i jobben, og det er lettere å gjøre ting i praksis enn å bare ha teori.

Arbeidslederne påpeker også at en praksisplass er nyttig for deltakerne, både med tanke på å lære seg faget og med mulighetene til videre utdanning og fast ansettelse.

– Ikke alle går videre til å ta fagbrev, forteller Risdal. Noen ønsker å jobbe som assistent, og for noen kan det være aktuelt å ta kompetansebevis, fortsetter hun. Vår jobb er å legge til rette for videre utvikling. Dette kan vi blant annet gjøre i samarbeid med Karriere Agder der deltakerne kan ta fagbrev kombinert med jobb.

Inn i jobb, med kommunen som arbeidsgiver

Kristiansand kommune vil fremover ha behov for arbeidskraft, og må finne nye måter å rekruttere på. Pilotprosjektene som kjøres på Stener Heyerdahl og Elvegata er eksempler på utradisjonelle rekrutteringsmetoder som gir gode resultater.

– Kristiansand kommune er gjennom Flere i arbeid med i KS` nettverket Inn i jobb, forteller Martin Benestad Vestergaard som representerer Kristiansand kommune inn i nettverket, og legger til:

– Her har vi et tett samarbeid med andre kommuner. Nettverket bidrar til at kommunene får utvekslet erfaringer og ikke minst utfordret hverandre på hvordan kvalifisere og rekruttere på nye måter som offentlig arbeidsgiver. KS har blant annet bidratt godt med å utforske hvilke muligheter som ligger i kvalifikasjonsprinsippet.

Foto: Kristiansand kommune

– Kristiansand kommune er gjennom Flere i arbeid med i KS` nettverket Inn i jobb, forteller Martin Benestad Vestergaard som representerer Kristiansand kommune inn i nettverket.