Økt likestilling og inkludering i regionen er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet i etnisk mangfold, og legger til rette for at innvandrere også får brukt sin kompetanse og arbeidskraft. 

Vi vet at etnisk mangfold er lønnsomt når det kombineres med inkluderende ledelse og et godt arbeidsmiljø. Mangfoldsblikk på Agder skal bidra til å øke andelen høyt kvalifiserte innvandrere i jobb ved å skape engasjement, bevissthet og holdningsendring hos arbeidsgivere i regionen.  

 

Lenkeblokk Icon Les mer om Mangfoldsblikk på Agder og meld deg på her
 
KS Agder har i samarbeid med Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, NHO Agder, LO Agder og NAV utarbeidet ett kompetanseprogram med dette som fokus. IMDI har gitt finasiell støtte til programmet for 2022.
 
Ønsker du faglig påfyll innen mangfoldsledelse, rekrutterings- og onboardingsprosesser? Delprogrammene i satsningen Mangfoldsblikk på Agder er gratis, og åpne for alle engasjerte offentlige og private virksomheter i regionen, men de har begrensede plasser. Meld deg på! 

Frist for påmeldingen er 10. august.