- KS Agder høstkonferanse er en viktig møteplass for nyvalgte og gjenvalgte lokalpolitikere og den administrative ledelsen i kommuner og fylkeskommuner, sier regiondirektør i Agder, Steinar Eilertsen.

KS Agder og Statsforvalteren inviterer til en tredagers konferanse på Hovdestøylen Hotel Bykle

KS Agders høstkonferanse

KS Agders høstkonferanse starter 2. november etter samling for ordførerkollegiet. Konferansen skal gi deltakerne økt innsikt og engasjement i aktuelle problemstillinger. Hovedtema på konferansen i år er: 

  • Et sterkere lokaldemokrati gir bedre løsninger
  • Viten - er vi villig til endring?
  • Morgendagen - et samfunn med plass til alle?
  • Fremtiden - nye måter å løse oppgavene på

Det konstituerende fylkesmøtet i KS Agder

Kommuner og fylkeskommuner i Agder har i forkant av høstkonferansen valgt sine delegater til fylkesmøtene. Det konstituerende fylkesmøtet skjer rett i etterkant av høstkonferansen. På fylkesmøtet skal det velges landstingsdelegater fra Agder og fylkesstyre med leder i KS Agder.

Statsforvalteren i Agder ordfører- og kommunedirektørkonferanse

Statsforvalteren i Agder inviterer til ordfører- og kommunedirektørkonferanse 3. november. Overskriften for programmet er: "Styrket innsats for sårbare barn og unge på Agder". 

Lenkeblokk Icon Påmelding og mer informasjon

Rammer for dagene

1. november
17. 00 - 22.00 Ordførerkollegiesamling med middag

2. november
09.00 - 11.00   Ordførerkollegiesamling forsetter
11.00 - 12.00   Registering og lunsj
12.00 - 16.00   KS Agder Høstkonferanse 
16.30 - 18.30   KS Agder konstituerende fylkesmøte
19.30                Statsforvalteren inviterer til middag og foredrag av Lars Nehru Sand

3. november
08.30 - 13.00   Statsforvalterens ordfører- og kommunedirektørkonferanse