Tanken bak prosjektet READ er at lesing skal være en naturlig aktivitet som foreldre og barn gjør sammen, og der foreldrenes tilbakemeldinger går på barnets innsats. 

1. april ble det ansatt to prosjektkoordinatorer som har ansvar for forberedelse og gjennomføring av leseprosjektet READ i Agder i samarbeid med kommunene.

Line H. Løvdal er rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune. Hun har bakgrunn fra barnehage og skole, og fra koordinering av prosjekter, som satsingen Inkluderende læringsmiljø.

Hege Solli er avdelingsleder for biblioteket i Lyngdal kommune. Hun har bakgrunn fra bibliotek- og kulturutvikling, og har arbeidet mye med prosjektutvikling og litteraturformidling.

- Vi er glad for å ha med oss Line og Hege på laget. Det vil gi et tydelig løft av READ Agder og bidra til at kommunene kommer i gang, sier regiondirektør i KS Agder, Steinar Eilertsen.

Leseprosjektet READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder. READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel (Oxford University). Eier av det fireårige prosjektet er kommunene ved oppvekstansvarlige.

- Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet med READ Agder. Vi ser fram til realisering av prosjektet sammen med kommunene i Agder, sier Line H. Løvdal og Hege Solli.

Kontakt:

Line Håberg Løvdal, epost: line.loevdal@e-h.kommune.no , telefon 91 36 49 56

Hege Solli, epost: hege.solli@lyngdal.kommune.no  telefon 938 80402