Kristiansand
Besøksadresse: Fylkeshuset i Vest-Agder, Tordenskjoldsgate 65
Postadresse: Postboks 525 Lund, 4605 Kristiansand

 

Kontaktinformasjon

Ansvarsområder

Steinar Eilertsen
Regiondirektør

E-post:
steinar.eilertsen@ks.no

Mob: + 47 92 06 90 36

 • Medlemsdialog
 • Fylkesmøtet, fylkesstyret, kommunedirektørutvalget, ordførerkollegiet og kommunedirektørkollegiet
 • Kommuneøkonomi
 • Kompetanse, høyere utdanning
 • #vårtagder

Odd Joar Svensson
Seniorrådgiver

E-post:
odd.joar.svensson@ks.no

Mob: + 47 47 45 36 14

 

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeidsgiverrollen
 • Hovedavtalen
 • Lønn og Hovedtariff-avtalen
 • Forskning og utvikling
 • HR (Rekruttering, IA Jobbvinner, Menn i Helse, Inn i Jobb, Bransjeprogrammene, Leder- og medarbeiderutvikling, likestilling, inkludering og mangfold. Statistikk og analyse.)

Magnus Mork
Seniorrådgiver

Permisjon - tilbake i august 2024

E-post:
magnus.mork@ks.no

Mob: + 47 99 32 45 11

 

 • Oppvekst og utdanning
 • Digitalisering
 • Forskning og utvikling
 • Statistikk og analyse
 • #vårt agder
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • READ, ledernettverk oppvekst, Digi Agder, Absolutt, STEP, SkoleSec

Inger Holen
Seniorrådgiver

E-post:
inger.holen@ks.no

Mob: + 47 97 97 04 01

 • Helse og velferd
 • Helsefellesskap
 • Digitalisering
 • Innovasjon
 • Forskning og utvikling
 • Bærekraft RKG E-helse, E-helse Agder 2030, Digi Agder, analyse og statistikk

Jarl Vidar Erichsen
Spesialrådgiver

FID Kvalitetsutvikling
KS Agder

E-post:
jarl.vidar.erichsen@ks.no

Mob: + 47 97 19 28 48

 • Kommunenettverk om klimatilpasning
 • ASSS Eiendom
 • ASSS Samferdsel
 • Ledernettverk byggesak
 • KS Læring
 • Absolutt/Oppvekst
 • Kvalitetsutvikling

Ruth Stubberud
Rådgiver

E-post:
ruth.stubberud@ks.no

Mob: + 47 93 40 32 78

 • Kurs og konferanser/arrangement
 • Regionkontakt folkevalgprogrammet
 • Fylkesmøte, fylkesstyre og kommunedirektørutvalget

Erna Larsen
Advokat

E-post:
erna.larsen@ks.no

Mob: + 47 90 18 35 27

 • Fast eiendom og miljø (herunder bl.a. plan og bygningslov, husleielov, forurensningslov, naturmangfold, vann- og avløpsjuss)
 • Arbeidsrett
 • Interkommunalt samarbeid
 • Kommunelov
 • Forvaltningslov
 • Offentleglov

Siri Tofte
Advokat

E-post:
siri.tofte@ks.no

Mob: + 47 95 08 08 66

 • Fast eiendom og miljø (herunder bl.a. plan og bygningslov, husleielov, forurensningslov, naturmangfold, vann- og avløpsjuss)
 • Interkommunalt samarbeid
 • Veiloven
 • Kommunelov
 • Forvaltningslov
 • Offentleglov